รับสมัครช่างสัก | Tattoo Artist Wanted

ทำงานกับสโตรคเกอร์ แตกต่างกับที่อื่นอย่างไร  เปิดโอกาสให้ช่างพัฒนาตัวตนของตัวช่างเองได้เต็มที่   

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์งาน การออกแบบ   

เพราะเราเน้นคุณภาพงาน และความพึงพอใจทั้งของช่างและลูกค้าเป็นหลัก

ช่างทุกคนทำในแบบที่เป็นสไตล์ของตัวเอง และลูกค้าเองก็ควรได้งานคุ้มราคาที่สุด!