สอบถามรายละเอียด และทำการจองข้อมูล

 

โปรดกรอกอีเมล์ที่ถูกต้องและใช้ได้จริง

1.ต้องการทำในไซส์ขนาดไหน

2.ต้องการทำบนส่วนไหนของร่างกาย

3.บอกสไตล์ของงาน สี และรายละเอียดของงานที่อยากได้ให้เยอะที่สุด(หากมีภาพควรแนบมาด้วย)

4.ในกรณีที่มีระยะเวลาจำกัดในการอยู่กรุงเทพฯ ควรแจ้งให้ร้านทราบจะเป็นผลดีที่สุด

 

กรณีเป็นชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยว

ถ้าคุณมีระยะเวลาที่จำกัดในการอยู่ที่กรุงเทพ ควรแจ้งให้เราทราบว่าระหว่างนี้คุณมีกิจกรรมอะไรบ้าง